czwartek, 5 grudnia 2013

Kamila Wolszczak WARTSWY


Warstwy to dziesięć projekcji dokumentacji wideo performansu oraz notes z elementami chronologicznie wyciętych taśm.
Świadomość miejsca, czasu, przestrzeni i procesu jest na ogół obecna w moich performansach i instalacjach; nie inaczej jest z pracą Warstwy stanowiącą artystyczną część mojego dyplomu. Jest to zbiór performansów i instalacji pozostających  w procesie,zainicjowanym w październiku 2012, trwającym i wybiegającym w przyszłość. Praca ma charakter uniwersalny i cykliczny. Za każdym razem wykonuję tę samą czynność w innym miejscu: rozciągam taśmę samoprzylepną w poziomie, pomiędzy dwoma zastanymi pionami. Jest to forma sczytywania chwili zastanej w pejzażu. Mikro świat, piach, kurz, pył wklejony w przezroczysty horyzont, zostaje wykadrowany, a następnie umieszczony w zeszycie, opisany i narysowany. 
   Na dyplomową realizację Warstw składa się dziesięć projekcji dokumentacji wideo, oraz notes z elementami chronologicznie wyciętych taśm.TEKST:Kamila Wolszczak


Promotor:
ad. Tomasz Opania

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt kuratorski
SuW - Samonośne Uniwersalne Wystawy

SUW jest to autorski projekt kuratorski.Działania pod szyldem SUW są organizowane podczas jednej nocy w pozainstytucjonalnych przestrzeniach. Postawową regułą są działania według uniwersalnych zasad, które skierowane są do każdego, kto chce
współpracować.

Warstwy i Samonośne Uniwersalne Wystawy mają wspólny mianownik, czyli uniwersalność i powtarzalność, które uwzględniają specyfikę miejsca i czasu - tu i teraz.

Autor:
Kamila Wolszczak
Promotor:
mgr Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
FOTORELACJA Z OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ I WERNISAŻUpiątek, 12 lipca 2013

PAULINA PLUTA / Pod naciskiem

Promotor pracy dyplomowej z grafiki warsztatowej ad. Małgorzata Et Ber Warlikowska
tytuł: "Pod naciskiem"

Promotor pracy dyplomowej, projektowanie graficzne:
ad. Magdalena Wosik

tytuł: Szpic -  nieregularnik artystyczno-literacki, 
jako uzupełnienie działalności Galerii MD_S
- projekt wydawnictwa, kolportaż, opieka merytoryczna.

sobota, 28 lipca 2012

OLA ZAORSKA


IV Pracownia Rzeźby - dyplomująca, promotor: 
prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

Tytuł pracy dyplomowej: "Iluzja budująca przestrzeń" 
Tytuł pracy pisemnej: 
"Odbicie.Niewiadoma. Zmiana. Przestrzeń iluzoryczna w sztuce współczesnej" 
(recenzent: as. KarolinaSzymanowskaCykl "Przestrzenie iluzoryczne" składa się z trzech instalacji
wpisujących się we wnętrze galerii. Znajdują się w osobnych
pomieszczeniach, ale łączy je sposób oddziaływania na widza - za
pomocą synestezji zmysłów. Instalacje wpływają na całą przestrzeń i na
sposób jej postrzegania. Efekt rozproszenia, osiągam za pomocą
multiplikacji elementów oraz nierównej, falującej powierzchni. Staram
się stworzyć wnętrza, w których nawiązuje się interakcja odbiorcy z
przestrzenią. Wykorzystuję materiały łatwo dostępne, znane z
codziennego użytku.


środa, 21 marca 2012

KAJA CYKALEWICZ

Kaja Cykalewicz / Wydział Malarstwa i Rzeźby

Promotorzy:
Prof. Aleksander Dymitrowicz
Prof. Przemysław Pintal
Recenzent pracy magisterskiej:
Mgr Michał Marek

Tytuł pracy magisterskiej:
Czas i przestrzeń w sztuce współczesnej po roku 1945 na wybranych przykładach 
(część teoretyczna)
Czas i przestrzeń (część malarska i fotograficzna)
Przedświat (część multimedialna)


Czas i przestrzeń leżą u podstaw naszego postrzegania świata i percepcji sztuki. Konstytuują istnienie dzieła jako formy czasoprzestrzennej - idei wyrażonej w słowach, geście czy obrazie. Tylko pozornie są one trwałe i niezmienne. Poruszane przeze mnie tematy związane są z kontemplacją przyrody, jej harmonii i pierwotności, a także kryjącego się w niej elementu przemijania. Utrwalam kolory, faktury, światło, kompozycje, ślady przeszłości. Malując, wspieram się niekiedy doświadczeniami nabytymi podczas fotografowania, lecz głównie odtwarzam z pamięci dobrze mi znane miejsca i obiekty, starając się nie robić tego w sposób dosłowny, a raczej wrażeniowy. W pracach multimedialnych w syntetycznym ujęciu przedstawiam doświadczenie bliskości przyrody, utrwalone we wspomnieniach z najwcześniejszego dzieciństwa. Jednocześnie tworzę sytuacje przestrzenne dające możliwość innym użytkownikom na wejście w świat wykreowany poprzez moje instalacje.